måndag

Kom snart! - Uppenbarelseboken 22

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22
"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

______________________

Innehåll:

Vers 1-5 - Den dubbla stömmen
Syn om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och ans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 6-21 - Avslutning
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i dena bok. Anden och bruden inbjuder alla som törstar att komma oc dricka fritt av livets vatten.
Boken av slutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".
______________________

Studiefrågor


Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, början och slutet

1. vv1-5, dessa verser ger oss en inblick i fullkomligheten i himlen. ... är det möjligt för oss att förstå vad Gud har i beredskap för oss? ... tror du att vi har det bästa framför oss?

2. v13, på vilket sätt påverkar det våra liv idag att veta att Gud är början och slutet på alla ting?

3. v17, att komma till himlen och få tillgång till livets vatten och livets träd är en fri gåva, köpt genom Lammets blod (Jesus) då han dog för oss. Om vi sätter vår tilltro till honom då det gäller förlåtelsen för våra synder och tror på uppståndelsen, så är vi tillförsäkrade vår plats i himlen.Varför är det så svårt för en del människor att ta till sig detta, tror du?

4. v20, Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? ...Om du visste att han sklle komma tillbaka någon gång i år, hur skulle du ändra dina prioriteringar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar