onsdag

Det dolda mannat - Uppenbarelseboken 2

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.
 
______________________
 
Innehåll: 
Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.
v.1-7 Brevet till Efesos
Positivt: Uppvisat möda och uthållighet. Tålt mycket och inte tröttnat.
Negativt: Övergett den första kärleken
Råd: Omvänd dig
v.8-11 Brevet till Smyrna
Positivt: Utstått lidande, fattigdom och smädelse
Råd: Var inte rädd. Var trogen
v.12-17 Brevet till Pergamon
Positivt: Håller fast vid namnet Jesus och har inte förnekat sin tro
Negativt: Tolererar falska läror i församlingen
Råd: Vänd om!
v.18-29 Brevet till Thyatira
Positivt: Tro, tjänande och uthållighet
Negativt: Tillåter falska profeter i församlingen
Råd: Håll fast det ni har tills jag kommer.
 
Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen".

_______________________
 
Studiefrågor

Johannes får i uppdrag att skriva brev till olika församlingars ängel

1. Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du känna igen något av beskrivningarna:
a) i enn församling du tillhör eller känner till?
b) i ditt eget liv?  

_______________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar