tisdag

Eld, rök och svavel - Uppenbarelseboken 9

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9
"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

_______________________
Innehåll:
Kapitel åtta avslutas med det första ve-ropet och kapitel nio börjar med att den femte ängeln blåser i sin basun. Avgrunden öppnas och därifrån kommer gräshoppor och ett stort lidande över människorna. De kommer att önska att de var döda men medan de plågas i fem månader.

Sedan kommer det andra ve-ropet och den sjätte ängeln blåser i sin basun. En enorm armé av krigare kommer frön öster och dödar en tredjedel av människorna.

Kommentar:
Här ser vi igen hur många av symbolerna i Uppenbarelseboken blir verklighet först i vår egen tid.
Tidigare har jag pekat på att naturkatstroferna blir mer globala efter att tidigare varit lokala. De drabbar stora delar av jorden då de händer. Se till exempel den globala uppvärmningen.

I kapital nio ser vi ännu ett exempel på att Johannes beskriver saker som han inte visste vad det var. Det är först nu som vi har täckning för de symboler som nämns. Pansarklädda krigsmaskiner som flyger omkring i luften och sprider död genom att det kommer eld, rök och svavel både från framsidan och från baksidan på krigsmaskinerna.


_______________________

Studiefrågor

Den femte och sjätte trumpeten i himlen förebådar dåliga nyheter för dem som är på jorden

1. vv20-21 även om de beskrivningar vi får i detta kapitel är mycket livaktiga och dramatiska, med olika försök att tolka dem, får vi i de avslutande två verserna trots allt hjälp att förklara orsakerna bakom beskrivningarna. Hu tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar