måndag

Tvättade kläder - Upp 7

Bibelläsning: 
Uppenbarelseboken 7"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handligar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

______________________
Kommentar:
Här kommer vi till en paus i öppnandet av de sju sigillen. Sex av dem är öppna och en order går ut från himlen att hålla tillbaka ödeläggelsen till dess Guds tjänare har  blivit märkta med ett sigill på pannan.

Samtidigt som Guds tjänare märks ut på jorden får vi en inblick i himlen. Gruppen i himlen är mycket större än den som är på jorden. Den är så stor så den betecknas som oräknelig (vers 9). De står inför Lammet iklädda vita kläder och tillbeder Gud. Gruppen i himlen måste vara alla de kristna som blev uppryckta före vedermödan (1 Tess 4:17). De har kommit ur "det stora lidandet" (vers 14).

Kvalfikationen att få vara med där är att "de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod." (vers14).

____________________

Du kan också lyssna på en översikt av Uppenbarelseboken. Inslaget kommer från en serie som jag spelade in på närradion i Göteborg någon gång runt 1990.

  Del 2 av 3:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...______________________

Studiefrågor

"Den stora Vedermödan" (v14) fortsätter, och samtidigt med den når frälsningen fram till många.

1. v4. Kan du tänka på någon religiös organisation som sätter stor vikt på talen 144.000?

2. vv 5-8, om någon menar att han tillhör de 144.000... är det då troligt att han/hon måste vara jude?

______________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar