fredag

Trons bön - Jak 5

Bibelläsning: Jakobs brev 5
"Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." (Jak 5:14-16 FB)

Trons bön kan uträtta stora saker, säger dagens bibeltext.
Men det handlar inte om tron på vad som helst.
Det handlar inte om tron för helande.
Det handlar inte heller om jag har tro på kraften i min egen bön.

Det handlar om tron på Jesus: "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra" (Jesus i Joh 14:12)

-Hjälp att leva hela mitt liv (inte bara min bön) i tron och tilliten om att Gud tar hand om mitt liv och att Han vill välsigna mig på ett överflödande sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar