onsdag

I Ande och kraft - 1 Kor 2

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 2
"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" ( 1 Kor 2:4-5)

Det finns predikan som bygger på mänsklig visdom och det finns predikan som bygger på Ande och kraft (vers 4).

Det finns tro som bygger på mänsklig visdom och det finns tro som bygger på Guds kraft (vers 5).

Mänsklig visdom kan vara opålitlig. Den förändrar sig och finner alltid ny visdom. Men jag tror att mänsklig visdom ibland kan vara med att öppna hjärtat för Guds kraft.

-Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar