torsdag

Därför - Hebr 13

Bibelläsning: Hebreerbrevet 13
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Hebr 13:5-6 FB)

Varför
kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar