söndag

Guds nåd fostrar oss - Tit 2

Bibelläsning: Brevet till Titus 2
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är" (Tit 2:11-12 FB)
Kan man bli fostrad av nåden? Brukar inte fostran normalt bygga på negativa reaktioner på oönskade handlingar och omvänt?

Men nåd handlar inte om negativa reaktioner eller sanktioner.

Nåd innebär att jag fortsätter att vara älskad även om jag skulle uppföra mig illa.

Då jag förstår djupet av Guds nåd, hur mycket det kostade Jesus att köpa mig den nåden, då aktar jag mig för att såra den som älskar mig så mycket.

Då blir jag fostrad av nåden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar