tisdag

Plocka manna - Hebr 9

Bibelläsning: Hebreerbrevet 9
"Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor." (Hebr 9:3-4 FB)

Då Israels barn gick genom öknen på väg mot det förlovade landet, fick de för varje dag en portion manna för att överleva. På samma sätt behöver den kristne ett dagligt tilltal från Bibeln, ett "mannakorn", för att kunna överleva som kristen.

I Templet fanns mannakornen förvarade i det allra innersta rummet. Vi kristna är enligt Bibeln Guds Tempel på jorden. Längst inne i vårt innersta ska vi bära med oss ord från Gud, att leva av för varje dag.

Så här kan du hämta ditt dagliga manna:
Läs ett kapitel av Bibeln varje dag. Hitta en speciell vers, mening eller ord som talar till dig. Det kan vara en förmaning, ett löfte, en bön eller något annat. Ibland kan du behöva läsa kapitlet flera gånger för att hitta ditt personliga manna.

Då du har hittat ditt dagliga manna, kan du ta det med dig ut i dagen. Ta fram det och repetera det flera gånger och förvara det längst därinne i ditt hjärta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar