onsdag

Frimodighet och uthållighet - Hebr 10

Bibelläsning: Hebreerbrevet 10
"Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat." (Hebr 10:35-36 NIV)

Vi behöver både frimodighet och uthållighet. Men kanske inte samtidigt. Uthållighet kan vara ett hinder då vi skulle gått fram med frimodighet. Och frimodighet kan hindra oss att få det Gud lovat om vi i stället för frimodighet skulle ha väntat i uthållighet.

Vi behöver frimodighet för att bli frälsta. Vi måste våga ta steget och acceptera Jesus som vår frälsare och Herre. Att vänta i uthållighet kan i sådana tillfällen vara ett hinder för att bli frälst. Vi behöver frimodighet för att ta emot dopet i den Helige Ande.

Det tar lång tid att bli Kristuslik, det vi kallar för helgelsen. Minst ett helt liv. Vi måste vara uthålliga och inte ge upp då vi gång på gång upplever att det finns stora brister i vår Kristusliket. Man blir inte Kristuslik genom att stampa i golvet och frimodigt säga: "I Jesu namn är jag Kristuslik nu!"

Vi behöver både frimodighet och uthållighet.

-Gud ge mig vishet att förstå när jag ska använda frimodighet och när jag ska uthålligt vänta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar