onsdag

Gud ger växten - 1 Kor 3

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 3
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (1 Kor 3:6-9 FB)

Människor liknas vid en åker. I en del människor vi möter får vi vara med att plantera tron på Gud. Hos andra får vi vattna den tro som redan finns. Men det är Gud som ger växten.

-Hjälp mig, Herre, att idag vara vaksam på de möten med andra människor som jag får. Hjälp mig att att kunna plantera och vattna tron, så att du kan ge växt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar