söndag

30 mars

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn" till dagens bibelläsning:

Psalm 38 - Väntan...
"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16 FB) - Läs HÄR

Psalm 29 - Lås för munnen
"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2 FB)- Läs HÄR.

3 Mos 3 - Ge Gud ditt bästa
"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)- Läs HÄR.

Ordspråksboken 3 - Ära Gud med dina ågodelar
"Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB). Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar