lördag

"....dock inte av hela hjärtat" (2 Krön 25)

I bibelläsningsplanen (i vänsterspalten på förstasidan) läser vi nu från Andra Krönikeboken. Den ene kungen efter den andra betygssätts. I det 25:e kapitlet kan vi läsa om kung Amasja, och om honom kan vi läsa: "Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, dock inte av hela sitt hjärta" (2 Krö 25:2).

Den första delen av meningen är bra, ja till och med perfekt. Men så kommer tillägget "dock inte av hela sitt hjärta". Vad kommer det att stå om mig en gång? Vad kommer det at stå på min gravsten? Kommer det att stå: "Peter var en Jesu lärjnge, dock inte av hela sitt hjärta"?

Det handlar om hela hjärtat. Det är hela hjärtat Herren vill ha. Något mindre än hela hjärtat är han inte inresserad av.

Jesus är tydlig i vad som är allra viktigast i livet: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet" (Matt 22:37-38).

Hur mycket får Herren av mig? Får han det som blir kvar då jag tillfredsställt mig själv? Han vill inte bara ha "det som blir kvar", han vill att du ska börja med Honom. Det är först då som alla de andra sakerna i livet kommer på rätt plats. Han säger: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

Får Jesus bara den tid som blir över i mitt liv, då jag först har gjort allt som jag har lust till?
Får Jesus bara de pengar som blir över, eller börjar du med att avskilja ditt tionde till honom?

/PB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar