måndag

Lyda sanningen - Rom 2

Bibelläsning: Romarbrevet 2
"...dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." (Rom 2:8 FB)

Här talar Paulus om den dubbla utgången. Han varnar för att bara söka sitt eget och att inte lyda sanningen.

Alla människor har en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Paulus skriver om hedningarna: "De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan" (Rom 2: 15 FB).
Alla människor har i någon mån förmågan att välja sanningen genom den inre kompassen.

Men den som är född på nytt har ett finkänsligare instrument. Den Helige Ande som bor i oss. Han uppenbarar dagligen sanningen för oss. han leder oss, visar vägen och leder oss att göra det som är rätt i våra liv just här och nu.

-Idag får vi lyda sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar