måndag

Egenrättfärdighet - Rom 9

Bibelläsning: Romarbrevet 9
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam" (Rom 9:30-33 FB)

Vi blir rättfärdighgjorda genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Vi kan inte bygga våra liv på vår egen rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet.

-Men den som tror på Honom ska inte stå där med skam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar