lördag

"Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör" - Rom 7

Bibelläsning: Romarbrevet 7
"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag" (Rom 7:15 FB)

Paulus, historiens mest framgångsrike evangelist, levde i medvetenheten att han inte kunde klara av att leva rätt i sin egen kraft. Han hade kontakt med sin maktlöshet och var ständigt beroende av Gud i sitt liv.

-Hjälp mig, Herre, att leva i beroende av dig i livets alla situationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar