tisdag

Utan fläck - 1 Tess 5

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 5
"Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." (1 Tess 5:23 FB)

Fullständigt helgad och utan fläck vid Jesu ankomst. Vem kan klara det? Bara Gud. Och det är också Han som gör det "Må fridens Guds helga er.."

Vi kan aldrig i egen kraft bli helgade. Men då vi lever i gemenskapen med Gud genom bön, tacksägelse (v.17-18) och en vilja att förändras, låter Han det pågående helgelseundret ske i oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar