torsdag

Ära av människor eller av Gud? - Joh 5

Bibelläsning: Johannesevangeliet 5
"Jag tar inte emot ära av människor" (Joh 5:40 FB)
"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" (Joh 5:44 FB)

Vi vill väl alla att människor talar väl om oss. Vi har behov av att någon ser oss och hör oss. Men det finns en risk att vi utvecklar en generation av bekräftelseberoende människor. Där hela mitt liv hänger på vad jag tror att andra har för uppfattning av mig.

Vilken befrielse att inte vara beroende av andra människors uppfattningar om mig.! Att inte söka ära av människor - utan av Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar