torsdag

Guds härlighet - Joh 11

Bibelläsning: Johannesevangeliet 11
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB)

Vi behöver få uppleva mer av Guds härlighet. Ibland kan vi uppleva att våra samlingar och gudstjänster bara blir ord och sånger om Gud. Men jag tror att många idag har en längtan att få uppleva Guds härlighet på ett påtagligt sätt.

Jesus säger att det är vår tro på honom och hans möjlighter som öppnar för att hans härlighet ska bli synlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar