tisdag

"Ett vet jag, att jag som var blind nu ser" - Joh 9

Bibelläsning: Johannesevangeliet 9
"Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9:2)

Jesus hade botat en blindfödd man. Fariseerna försökte få fast Jesus genom att ställa många svåra frågor till den unge mannen som just fått sin syn tillbaka. Den unge mannen kunde inte svara på alla frågor han fick. Men en sak visste han helt säkert: För en liten stund sedan hade han varit blind - men nu kunde han se!

Det starkaste vittnesbördet är kanske inte att kunna svara på alla frågor jag får om Jesus. Det starkaste vittnesbördet kan vara att ärligt berätta vad Jesus har gjort i mitt liv.
Från mörker - till ljus
Från död - till liv
Från hopplöshet - till hopp
Från meningslöshet - till mål och mening
Från att vara blind - till att kunna se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar