torsdag

Sanningens pelare - 1 Tim 3

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3
"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB). Jesus då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB). Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

-Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
-Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar