måndag

"Vad rör det dig?" - Joh 21

Bibelläsning: Johannesevangeliet 21
Jesus svarade: "Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:22 FB)

Petrus hade just frågat hur det skulle gå med en annan lärjunge. Vi har så lätt att ha synpunkter på andra människors liv. Men här uppmanar Jesus Petrus att ta ansvar för sin egen efterföljelse.
Jesu sista ord till Petrus i Johannesevangeliet är "Följ mig!". Det var också en gång, tre år tidigare, Jesu första ord till Petrus, då han blev kallad vid båten till efterföljelse.

Efterföljelse är inte ett beslut för länge sedan. Efterföljelse håller på hela tiden. Att följa Jesus är ett beslut att ta för varje dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar