torsdag

Hur tränar man sig i gudsfruktan? - 1 Tim 4

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5
"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss eller disciplinera oss i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...Om du invensterar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandligen i ditt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar