torsdag

1 december - Petrus första brev 1:1

Vers 1


Den första versen har två kommentarer: Den första handlar om vem jag är och den andra om att vi är främlingar på jorden med ett speciellt uppdrag.

Vem är jag? (1 Petr 1:1a)Från Petrus, Jesu Kristi apostel…” (1 Petr 1:1a)

Petrus kallar sig apostel. En apostel är en som bryter ny mark i Guds rike. Petrus visste vem han var.

Vissheten om vem jag är frigör energi och kraft samt hjälper mig att inte kasta bort tid på sådant som inte är min uppgift.

Vem är du?
-Är du en apostel som går före och bryter ny mark?
-Är du en herdemänniska som har lätt att bry dig om och visa omsorg om andra?
-Är du en evangelist som älskar att berätta om Jesus för människor du möter?
-Är du en profetmänniska som lyssnar in Guds tilltal?
-Är du en lärare som kan förklara Guds ord så människor kan växa?

Eller är din huvuduppgift att be, eller att hjälpa till med praktiska saker, eller att administrera…?

Fråga Gud, och kanske någon annan människa som du har förtroende för, vad som skulle vara din uppgift och identitet.

Dagens manna = Vem är jag?

 

Främling (1 Pet 1:1b)
”….till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien” (1 Pet 1:1b)
Brevet är skrivet till judar som levde borta från sitt hemland. De levde i en främmande kultur, i ett land med främmande språk och med främmande värderingar. De var helt enkelt främlingar.


Så är det också att vara kristen idag. Vi lever i världen ,men vi tillhör inte världen (Joh 17:14). Förr sjöng man ofta ”hemlandssånger”. Man kunde sjunga ”Jag är en gäst och främling här” eller ”mitt rätta hem är i himlen”. Vi borde kanske börja sjunga de sångerna igen. Det är en riktig teologi. Vi är bara här en kort tid innan vi får komma hem.Jesus säger att han har gått i förväg för att bereda plats för oss. Då tiden är inne ska han komma tillbaka och hämta oss för att vi ska vara där han är (Joh 14:1-3).

Vi lever i konfrontation med världens sätt att tänka (Joh 17:14). Vår uppgift är inte att anpassa oss till världen (Rom 12:2), utan att förändra världen så att Guds vilja kan ske och Guds rike kan komma (Matt 6:10).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar