fredag

Fredag den 9 december - 1 Petr 1:9


ADVENTSKALENDERN - LUCKA 9 (vers 9)
På väg mot målet (1 Pet 1:9)
"...då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." (1 Pet 1:9 FB)

Det var inte så att de som tog emot brevet som Petrus skrev var ofrälsta. De var med i Guds församling och var utan tvekan frälsta. Men här talas det om vår slutliga frälsning och att hålla ut till slutet.

Vi är alla på väg. Jesus säger att det finns två vägar att välja på. En som leder till fördärvet och en som leder till livet (Matt 7:13-14). Det är viktigt att vi är på rätt väg.

Men det hjälper inte att vara på rätt väg om vi inte fullföljer fram till målet.

Det hjälper inte hur fort en löpare springer de första femtio metrarna i ett hundrameterslopp. Även om löparen var snabbast i världen på den första halvan av loppet och sedan ger upp är han den som förlorar om han inte når fram till målet.

Dagens manna: På väg mot målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar