söndag

Söndag den 18 december - 1 Pet 1:18

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 18
Friköpt från ett meningslöst liv (1 Pet 1:18)
"Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder." (1 Pet 1:18)

Friköpt från ett meningslöst liv? Man brukar annars tala om att vara friköpt från synd och skuld. Men friköpt från ett meningslöst liv?

Jo, jag måste säga att livet utan Jesus är ett meningslöst liv. I alla fall som jag ser det. Om inte Gud fanns så går hela livet ut på att födas, växa upp, utbilda sig för ett arbetsliv som gör det möjligt att skaffa pengar för min försörjning. Några lyckas bra med det, andra mindre bra. Men hur bra vi än lyckas, hur rika vi än blir "får vi ingenting ta med oss när vi dör", som trubaduren sjöng. Vi är då bara en meningslös parentes i världshistorien.

Det meningslösa livet, säger bibelversen, har vi övertagit från våra fäder. Men då vi blir födda på nytt får vi ett nytt liv att överta från vår nya Fader i himmelen. Vi blir friköpta från ett meningslöst liv och födda in i ett meningsfullt liv.

Mitt liv blir då inte en meningslös parentes. Jag lever i Guds stora omsorg och kärlek och det finns en gudomlig plan med mitt liv. Det är ett meningsfullt liv!

Dagens manna:  Friköpt från ett meningslöst liv


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar