onsdag

Onsdag den 14 december - 1 Pet 1:14

ADVENTSKALENDERN LUCKA 14

Lydnadens barn (1 Pet 1:14) 
«Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga” (1 Pet 1:14)

Att bli kristen innebär ett radikalt regimskifte. Innan du blev kristen styrdes du av dina egna önskningar och begär. Då du blir kristen låter du Jesus bli Herre i ditt liv. (Rom 10:10).

Vår kärlek till Gud definieras utifrån vårt förhållande till Guds bud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig" (Joh 14:21). Det omvända måste också gälla: Om vi inte lyder Guds bud älskar vi inte Jesus, hur mycket vi än lovsjunger honom och säger att vi älskar honom.

Lydnad är inte en nådegåva. Det är någonting vi måste lära oss. Till och med Jesus fick gå i lydnadens skola: "Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom lidande" (Heb 5:8 FB).

Att lyda Jesus är inte bli slav under något, det handlar mer om att bli fri. Ett staket kan kanske upplevas som ett hinder, men det kan lika gärna uppfattas som ett skydd mot det som är utanför staketet.

Att lyda Jesus är inte en begräsning, det öppnar för nya möjligheter. Om vi inte lyder Jesus är vi begränsade till vår egen förmåga. Om vi lyder Jesus får vi gå i Hans kraft.

Att lyda Jesus innebär inte att jag går miste om allt som är roligt i livet. Det gör mitt liv rikare.

Det är av kärlek som pappa inte tillåter att hans tre-årige son får leka vid sidan av motorvägen, även om det från sonens perspektiv ser ut som om han går miste om något spännande.


Dagens manna: Jag får vara ett lydnadens barn

1 kommentar:

  1. I am not happy with the omega replica. Received the replica watches sale today. While unwrapping plastic from strap it fell apart. Found it was held together with pins. Also the small hand and big hand on this replica watches do not move. They stay in the same place, and to cap it all the rolex replica uk winder fell off while I was trying to adjust the hands of the omega replica. So the omega replica if you can call it that fake watches is useless. As it will take ages for me to return the omega replica uk to you. I have decided not to bother and put it rolex replica sale down to experience. I have bought many replica watches sale from other companies in china and have always found those omega replica watches to be good quality.

    SvaraRadera