måndag

Måndag den 19 december - 1 Pet 1:19

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 19

Han betalade med sig själv (1 Pet 1:19)
"Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod." (1 Pet 1:19)
Dagens bibelord börjar med ordet ´nej´. Det syftar tillbaka på versen innan där det står att det inte var silver eller guld som friköpte oss från det meningslösa livet. Även om pengar och materiella tillgångar är bra att ha många gånger kan det inte friköpa oss från ett meningslöst liv. Inte ens om vi skulle vara oändligt rika. Inga pengar i världen kan klara det, även om många försöker skapa mening i sina liv genom ägodelar.

Det som verkligen kan friköpa från ett meningslöst liv är däremot ´Kristi dyrbara blod´.  Det hade varit en lättare väg för Gud att betala med materiella tillgångar. Han är ju Herre över hela världen. Men Gud betalade inte med något utanför sig själv. Han betalade med sig själv för att jag skulle få bli friköpt från ett meningslöst liv och född in i ett meningsfullt liv.

Så högt har Gud älskat världen att han gjorde just detta. Han betalade med sin egen son för att ingen skulle gå under utan alla få ett evigt liv (Joh 3:16)

Dagens manna: Han betalade med sig själv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar