fredag

Fredag den 16 december - 1 Pet 1:16

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 16
"Sådan fader - sådan son" (1 Pet 1:16)
"Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Pet 1:16)

I den förra versen talade vi om att vara helig i betydelsen av att vara avskild för Gud. Här möter oss på nytt uppmaningen att vi ska vara heliga. Det anges till och med orsaken till att vi ska vara heliga - Gud är helig.

Målet med det kristna livet är att bli lik Jesus: "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus"  (Fil 2:5). Vi sjunger också kören "Att bli lik Jesus, det är min längtan, att tanke, gärning, ord må visa vad jag tror...."

Gud vill att vi mer och mer ska likna honom. Han vill att vi ska bära Andens frukt (Gal 5:22-23), som är Jesu sinnelag.

Hur kan vi göra det? Framför allt genom att vara tillsammans med honom i bibelläsning och bön. Då vi är tillsammans med Herren förvandlas vi till samma bild (2 Kor 3:18). Det finns ett ordspråk som säger: "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är". Det är logiskt att vi förvandlas till Kristuslikhet då vi umgås med honom.

Jesus är det synliga uttrycket för vem Gud fader är. Målet för den kristne är att bli lik honom. Då de ser oss ska de kunna förstå vem vi tillhör och säga "Sådan fader - sådan son" eller "Han/hon är pappa upp i dagen"

Dagens manna: Sådan fader - sådan son

1 kommentar:

  1. It is not even six months since I bought this replica watches sale and have been emailing you regarding the fastener. I do hope you honour thus fault once again. I am emailing you the replica watches is broken. The little finger is sticking on the number two. I would like to know what you intend to do regarding as this rolex replica uk is only a few months old and should still be gaurenteed by yourself. I have been trying to contact you for some time but as the replica watches site no longer exists I was having replica watches sale difficulty. I recently purchase a tag heuer replica sale from rolex2u and I was very disappointed that I did not get the replica watches uk I ordered.

    SvaraRadera