lördag

3 december - Första Petrusbrevet 1:3

ADVETSKALENDERN - VERS 3


Ett levande hopp (1 Pet 1:3)

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda" (1 Pet 1:3)


Tack vare Jesu uppståndelse, tack vare att Jesus som var död blev levande, kan också vi bli födda på nytt. Jesus gick från död till liv och vi får gå samma väg, från död till liv. "Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande" (Ef 2:5).

Då vi tar emot Jesus, blir frälsta, föder han oss på nytt till ett levande hopp. Vad är då motsatsen och varifrån kommer vi. Motsatsen till ett levande hopp måste ju vara ett dött hopp. Eller ett sovande hopp. Eller inget hopp alls. Eller till och med hopp-löshet.

Så, "välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader" som har befriat oss från hopplöshet och fött oss till ett levande hopp. Ett hopp som räcker både för denna tid och den kommande.

Dagens manna: Ett levande hopp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar