måndag

De två vägarna - Matt 7

Bibelläsning: Matteusevangeliet 7
"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:13-14 FB)

Rubriken över dessa versar lyder de två vägarna. Det finns bara två vägar. En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg leder till livet.

Jag har mött många kristna som tänker undefär så här:
"Den breda vägen vill vi absolut inte gå. Den smala besvärliga vägen är till för pastorer, missionärer och speciellt andliga kristna. Mitt emellan finns det en väg för allmänt hyggligt kristenfolk med det bästa från båda sidor." Det finns kanske ingen som säger så, men säkert många som tänker så.

Gud tycker inte om kompromisser. Det finns ingen väg som leder halvvägs till livet, eller halvvägs till fördärvet. Vi måste välja.

Jag tror att Jesus längtar efter människor som helhjärtat bestämt sig att följa honom. Oavsett hur smal vägen än stundom kan kännas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar