tisdag

"Som du tror skall det ske dig" - Matt 8

Bibelläsning: Matteusevangeliet 8
"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." (Matt 8:13 FB)

I det åttonde kapitlet i Matteusevangeliet omnämns flera tillfällen där Jesus botar människor från olika sjukdomar. Bland annat talas det om en officer med en stark tro på att Jesus kunde bota hans tjänare. Officerens starka tro förvånade till och med Jesus (v.10).

Det är då Jesus säger till officeren: "Gå, som du tror skall det ske dig!"

Många gånger i evangelierna påpekas det vilken stor roll vår egen tro spelar.

-Vår tro kan vara med att förlösa Guds under i våra liv.
-Vår otro kan vara ett hinder för att Guds under ska bryta igenom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar