måndag

Låt er förmanas - 2 Kor 13

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 13
"Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er" (2 Kor 13:11 FB)

Efter ett långt brev avslutar Paulus med några förmaningar och jag lägger speciellt märke till orden "låt er förmanas".

Jag tror inte det är meningen att alla i församlingen ska gå omkring och förmana varandra. För att förmaning ska kunna fungera behövs en god relation. Annars är det lätt att det bara uppfattas som kritik.

Men jag tror att det är viktigt att vi som kristna kan ta emot förmaning och korrigering för att kunna utvecklas på rätt sätt som kristna. Någon som kan ställa mig till ansvar för det liv jag lever. Engelskan har ett bra ord för detta som vi saknar i svenskan, "Accountability" (ungefär: att stå ansvarig inför någon).

-Be Gud visa dig någon som du kanske kan ingå ett ömsesidigt "accountability-förhållande" med. Någon som du ger tillåtelse att ställa de svåra frågorna till dig. "Hur går det med din dagliga andakt?" - "Hur går det med de tankarna du kämpade med sist vi bad tillsammans?" - "Hur går det med din relation till den eller den?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar