fredag

Följ mig - Matt 4

Bibelläsning: Matteusevangeliet 4
"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom." (Matt 4:19-20 FB)

De första orden som Jesus sa till Petrus var "Följ mig". Tre år senare då Jesus skulle lämna lärjungarna var Jesu sista ord till Petrus: "Följ du mig" (Joh 21:22).

"Följ mig" var det första, det sista och allt däremellan.

Att följa Jesus är inte bara ett beslut man tar en gång i livet. Det är ett ständigt pågående beslut. Att varje dag välja att följa Jesus. Att i varje situation välja att följa Jesus.

Jesus går före och han vill leda mig i de stora besluten i livet såväl som i de små. Vad innebär det för mig att följa Jesus idag?

-Herre hjälp mig att ta emot din ledning och följa dig idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar