tisdag

Olika partier - 1 Kor 11

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 11
"Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." (1 Kor 11:18-19 FB)

Normalt ser vi nog på partibildningar inom församlingen som något negativt. Men här framhåller Paulus partier som något nödvändigt för att pröva vad som håller.

Det kanske är så att det är nödvändigt med avvikande tankar för att kunna ta in något nytt. Vi kan bli berikade av varandras olika syn. Om alla tänkte likadant blir det ingen växt.

Om vi i församlingen har både karismatiska och kontemplativa kristna, kanske det viktigaste frågan inte är vem som har rätt, utan vad vi kan lära av andra.

Vi kanske kan bli mer berikade av att försöka förstå hur andra tänker än att bara koncentrera oss på att vinna debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar