onsdag

Leva rätt inför Gud och människor - 2 Kor 8

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 8
"Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor" (2 Kor 8:21 FB)

I detta kapitel talar Paulus om hur han hanterar insamlade medel på ett öppet och etiskt försvarbart sätt för att inte utsättas för onödiga misstankar om missbruk av pengarna.

Han är angelägen om att göra det som är rätt både inför Gud och människor.

Ibland kan vi frestas att utnyttja situationer för att skaffa oss själva fördelar. Det behöver inte vara något som är fel eller olagligt. Men det kan ändå vara saker som underminerar vårt vittnesbörd som kristna.

De två hänger ihop. Vi kan inte vara rätt inför Gud om vi samtidigt handlar orätt mot människor. Då vi behandlar människor orätt stör det vår relation till Gud.

Det är viktigt att även jag är angelägen att "göra det som rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar