lördag

Salt och ljus - Matt 5

Bibelläsning: Matteusevangeliet 5
"Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er." (Matt 5:11-12 FB)

Att bli hånad och misstänkliggjord är en del av efterföljelsen. Den som är kristen leds och inspireras av något som den icke-kristne inte kan uppfatta. Någon har sagt: "De som dansade uppfattades som tokiga av dem som inte hörde musiken."

De närmast följande verserna i Matteus talar om att kristna är jordens salt (v.13) och världens ljus (v.14). Det känns inte behagligt med salt i ett öppet sår. Ljuset är inte välkommet där man har något att dölja.

Då vi blir hånade och förtalade för Kristi skull får vi glädja oss och jubla, därför att vi får följa Jesus även in i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar