söndag

Kraften fullkomnas i svaghet - 2 Kor 12

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 12
"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10 FB)

I Guds rike är det ofta tvärt om. Vår egen kraft kan stå i vägen för Guds kraft i våra liv. Vår förmåga gör att vi inte frågar efter Guds förmåga. Våra lösningar gör att vi inte är beroende av att fråga efter Guds lösningar.

Precis tvärtom:
-när jag är svag, då är jag stark
-när jag är stark, då är jag svag

Förutsättningen för att leva ett liv i Guds kraft är att jag är fullständigt beroende av Gud.
För Guds kraft fullbordas i min svaghet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar